Човек не е само добър или лош...
Човек не е само добър или лош…

Човек не е само добър или лош, зависи на коя страница ще отвориш душата му и пред какви изпитания ще го изправиш.

Мишел дьо Монтен