Изпит по физика. Професорът бил някакъв голям гадняр и решил да скъса всички студенти. Влиза първия студент. Професорът го пита:

– Вие пътувате с автобус. Горещо е. Какво ще направите?

– Ще отворя прозорчето на автобуса.

– Правилно. А сега ми изчислете промяната в аеродинамиката на автобуса причинено от отворения прозорец.

Студентът. Шаш!

– Не можете? Двойка. Следващият да влиза.

Така минали няколко студента и професорът ги скъсал всичките. Влиза студентка.

– Така. Колежке, Вие пътувате в автобус. Много е горещо. Какво ще направите – пак пита професорът?

– Ами. Ще си сваля сакото.

– Не. Не ме разбрахте. Много е горещо.

– Ами тогава ще си сваля и блузата.

– Пак не ме разбрахте – инати се професорът. – Изключително много горещо е. Какво ще направите?

– Ами. Ще си сваля и полата.

– Ама не Ви ли е страх? Препълнен автобус?

– Ако ще и целия автобус да ме мине, никога няма да отворя прозореца!


Статията е прочетена 247 пъти.

=========