Какво значи размера на сутиена
Какво значи размера на сутиена

Някога задавали ли сте си въпроса, защо при означението на размерите на ситуиените се ползват буквите A, B, C, D, DD, E, F, G и H? Време е да разкрием тайната:

А – Аlmost boobs (почти цици);

B – Barely there (почти ги няма);

С – Can’t complain (грях е да се жалваш);

D – Damn!! (ох, на батя!);

DD – Double Damn!! (два пъти “ох, на батя!”);

Е – Enormous (огромни);

F – Fake (фалшиви);

G – Get reduction (намалявай веднага); и накрая

Н – Help me! I’ve fallen and can’t get up (Помощ! Паднахме и не можем да се изправим!)


Статията е прочетена 83 пъти.

=========