На живота в блатото
На живота в блатото

На живота в блатото
все така си става –
все потъва златото,
а боклукът плава.
1950

Автор на тези стихове е Змей Горянин. Змей Горянин е псевдоним на българския поет, писател Светлозар Акендиев Димитров.


Статията е прочетена 167 пъти.

=========