Води успешен живот
Води успешен живот

Да води успешен живот съумява този, който ясно вижда своята цел и който неотклонно я преследва.

Неизвестен автор


Статията е прочетена 241 пъти.

=========