Парите не миришат
Парите не миришат

Парите не миришат (император Веспасиан, който обложил градските тоалетни с данък).